Producenci
Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1

Szanowni Państwo,

Z uwagi na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, nasza firma dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych mając głównie na względzie bezpieczeństwo i ochronę tych danych.

Sklep internetowy COPY-GRAF, dostępny pod adresem sklep.copy-graf.pl, jest własnością firmy COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 która jest także właścicielem strony internetowej pod adresem copy-graf.pl.

Wszystkie poniższe zasady odnoszą się gdy korzystasz z różnych form kontaktu z naszą firmą i udostępniasz swoje dane niezbędne do realizacji zlecenia:

 • dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem sklep.copy-graf.pl
 • wysyłając zapytania w formie elektronicznej na nasze adresy e-mail
 • wysyłając zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie sklep.copy-graf.pl
 • wysyłając zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie copy-graf.pl

Działamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej RODO, dlatego informujemy że:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym pod adresem sklep.copy-graf.pl lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie copy-graf.pl
 • w każdej chwili przysługuje Ci prawo do dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich modyfikacji, wycofania w tym także trwałego ich usunięcia wysyłając odpowiedni wniosek do administratora strony na adres e-mail: kontakt@copy-graf.pl.

Informujemy iż: administratorem Twoich danych osobowych, jest firma Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 administrator strony internetowej sklep.copy-graf.pl oraz copy-graf.pl.

Twoje dane otrzymaliśmy ponieważ, złożyłeś zamówienie lub i dokonałeś u nas zakupu na stronie sklep.copy-graf.pl bądź kontaktowałeś się z nami wykorzystując formularz kontaktowy na stronie copy-graf.pl. Składając zamówienie lub dokonując zakupu nie ma konieczności rejestracji i posiadania konta.

Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub wykorzystując formularz kontaktowy na stronie copy-graf.pl, i jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą na odległość w związku z dokonaniem transakcji zakupu bez konieczności rejestracji i posiadania konta, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z naszego sklepu internetowego , w tym dokonywania transakcji na naszej stronie internetowej i wykonania płatności za towary sprzedane w naszym sklepie internetowym sklep.copy-graf.pl bądź wykorzystując formularz kontaktowy na stronie copy-graf.pl, t.j kompleksowej obsługi realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • obsługi reklamacji zakupów dokonanych w naszej firmie w przypadku, gdy złożysz taką reklamację i rozwiązywania problemów technicznych w przypadku gdy potrzebujesz wsparcia IT do konfiguracji lub usuwania drobnych awarii
 • odpowiadania na Twoje pytania i prośby które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy).

Z uwagi że: przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy te dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • obsługą Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta lub wsparcia technicznego oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • zapewnienie obsługi dokonania płatności za dokonane zakupy lub innych usług płatniczych powiązanych z transakcją,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W chwili gdy udzielisz na to zgody naszej firmie korzystając ze strony internetowej sklep.copy-graf.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Nasza firma wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w naszym sklepie internetowym sklep.copy-graf.pl bądź wykorzystując formularz kontaktowy na stronie copy-graf.pl, bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta.

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszej strony w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym dodatkowo jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy poprosić od Ciebie podania innych danych niezbędnych do realizacji umowy, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Zapewniamy i gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

 • prawo dostępu do ich poprawiania w przypadku gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • masz także prawo do ich usunięcia.

Powyższe uprawnienia możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę, lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.-w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp.J z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym naszą firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz firmom kurierskim które realizują usługę transportową zakupionego u nas przez Ciebie towaru. Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp.J z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 może przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami na ich wniosek lub w przypadku wykrycia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Copy-Graf Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp.J z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w sklepie internetowym bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 2 lat od dnia dokonania transakcji.

Jednocześnie, ze względów spełnienia wymogów prawnych i podatkowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez naszą firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl